powrót do menu

 Edytuj dane

Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z prowadzeniem Serwisu, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu.
Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez X-tech Rafał Kupka (będącego administratorem danych osobowych) w celu realizacji zamówienia oraz usług świadczonych przez X-tech Rafał Kupka. Szczegóły dotyczące wykorzystania konkretnych danych Użytkownika znajdują się w Regulaminie korzystania z usług On-line.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia może uniemożliwić jego realizację. Klientowi przysługuje prawo wglądu do jego danych i ich poprawiania w panelu „Konto” i żądania usunięcia.
Dane osobowe Klientów zgromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu (podane przez Klientów oraz dane zgromadzone automatycznie) będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Klient w procesie rejestracji konta ma możliwość wyrażenia osobnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych administratora danych osobowych. Zgoda ta nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług X-tech Rafał Kupka
Klient w dowolnym momencie może udzielić bądź cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w ustawieniach konta w panelu „Konto”.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe zamieszczone w formularzu rejestracyjnym, a także adresy e-mail podane w celu otrzymania biuletynu X-tech Rafał Kupka, mogą być przetwarzane – po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody.

Dane logowania

Nabywca

wymagane jeśli nabywca jest podatnikiem VAT

Kontakt

Adres dostawy wymagany jeśli jest inny niż adres nabywcy